O napredku na področju finančnih preiskav v Severni Makedoniji s strokovno in mednarodno javnostjo v Skopju

V Skopju so 14.-15. junija 2023 v okviru projekta »Pomoč pri poglavju 24 – finančne preiskave« potekala srečanja s predstavniki zainteresirane strokovne javnosti in mednarodne skupnosti v Severni Makedoniji. Na sestankih v Uradu Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Misiji OVSE v Skopju in Oddelku za razvojno sodelovanje v Veleposlaništvu Švedske, ki trenutno predseduje Svetu EU, so se sogovorniki seznanili z aktivnostmi, ki se že od leta 2019 izvajajo s slovensko razvojno pomočjo v Severni Makedoniji na področju krepitve zmogljivosti makedonskih institucij pristojnih za finančne preiskave, izzivi, s katerimi se srečujejo na poti k izboljšanju rezultatov, spremembami in napredkom, ki so jih v okviru projekta že dosegle, pa tudi tistimi, ki jih na poti evropskih integracij še čakajo.

Srečanjem z mednarodno skupnostjo so sledili pogovori s pravnim strokovnjakom prof. dr. Vladom Kambovskim, predsednikom Makedonske akademije znanosti in umetnosti, kjer je beseda tekla tudi o spremembah in prilagoditvah zakonodaje, ki so potrebne v Severni Makedoniji za učinkovitejše izvajanje finančnih preiskav po merilih in standardih EU.

Srečanja z zainteresirano strokovno javnostjo in mednarodno skupnostjo so bila hkrati tudi priložnost za pogovore o možnostih sodelovanja oz. povezovanja pri izvajanju programov slovenske razvojne pomoči namenjene makedonskim institucijam za čim bolj uspešno preprečevanje nezakonitih finančnih tokov, pospeševanje aktivnosti v smeri odvzema premoženjske koristi, ki izhajajo iz kaznivih dejanj in premoženja nezakonitega izvora, zatiranje nedovoljene trgovine z orožjem ter na sploh čim uspešnejši boj proti vsem oblikam organiziranega kriminala in korupcije v Severni Makedoniji, saj se vsak napredek, ki ga država doseže na teh področjih seveda zrcalil tudi preko njenih meja.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki ga financira Republika Slovenija skozi svoj Program mednarodnega razvojnega sodelovanja in ga izvajamo  v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo Republike Slovenije in Finančno Upravo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost