V Podgorici strokovnjaki o elektronskih komunikacijah in širokopasovnih omrežjih

V okviru projekta Centra za evropsko prihodnost (CEP)  ‘Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU’ se danes v Podgorici zaključuje tridnevno strokovno svetovanje za Poglavje 10: Informacijska družba in mediji. Udeležuje se ga 12 uslužbencev črnogorskega Ministrstva za  gospodarstvo, Agencije za elektronske komunikacije in poštne storitve ter Ministrstva za trajnostni razvoj, ki je pristojno za gradnjo objektov.

Bilateralno tehnično pomoč izvaja strokovnjak Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Mark Pohar. Poudarek je na področju elektronske komunikacije in širokopasovnih omrežjih.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.