Uspešno izveden tečaj Stabilizacije in rekonstrukcije za civilne strokovnjake v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo

Minuli petek (21. oktobra) je Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje na mirovnih operacijah (POTC) v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije uspešno organiziral osvežitveni tečaj za civilno-funkcionalne strokovnjake na temo Stabilizacije in rekonstrukcije na Gradu Jable.

Cilj tečaja je bil preveriti in nadgraditi znanje civilnih strokovnjakov o civilno-vojaškem sodelovanju, ki poteka na misijah v tuijini.

Osvežitvenega tečaja Stabilizacija in rekonstrukcije se je udeležilo 35 civilnih strokovnjakov. Različni predavatelji, ki so se vrnili z mednarodnih misij, so delili svoje izkušnje s terena, med drugim:

  • predstavitev sprememb na mednarodnem prizorišču, kot so posledice umika iz Afganistana;
  • trenutno delo Slovencev na mednarodnih misijah in operacijah, kot je sodelovanje na Zahodnem Balkanu;
  • preteklo delo opravljeno na misijah kot je KFOR;
  • druge teme in prihodnja odprta mesta na misijah.

Na koncu so se civilni strokovnjaki vključili v živahno debato z nastopajočimi strokovnjaki, predvsem pa so želeli izvedeti več o novostih iz mednarodnih misij.

Upamo, da bodo znanje in izkušnje, izmenjane med tečajem, prispevale k uspehu prihodnjih misij.

Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje na mirovnih operacijah (POTC) se zahvaljuje slovenskemu Ministrstvu za obrambo za njihov prispevek in sodelovanje pri tem tečaju.