Click here to read this article in the English language.

Dne 13. septembra 2023 bo na Gradu Jable v Mengšu potekalo usposabljanje za uslužbence Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske o nevarnostih trgovine z ljudmi v kontekstu mednarodnih mirovnih operacij in misij pred njihovim odhodom na le-te.

Problematika trgovine z ljudmi je kompleksna in zahteva združen pristop na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Da bi se uspešno spopadli s to težavo, je ključno, da se vojaško in civilno osebje ustrezno usposobi.

V okviru tega boja deluje Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi (MDS TZL), ki že dolga leta izvaja redna usposabljanja za strokovnjake s področja trgovine z ljudmi, med katerimi so policija, tožilstvo, centri za socialno delo, konzularno in diplomatsko osebje ter inšpektorji za delo. Vendar pa je za leto 2023-2024 sprejeta nova pobuda, ki vključuje tudi vojaško osebje.

Cilj usposabljanja je seznaniti udeležence z aktualnimi vsebinami s področja boja proti trgovini z ljudmi ter jih ozavestiti o njihovih dolžnostih, ko gre za zaznavo tovrstnih kaznivih dejanj. Poleg tega bo poudarek na zmanjševanju povpraševanja po storitvah in blagu, ki jih običajno izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, v kontekstu samih mirovnih operacij.

To usposabljanje je v skladu z Natovo politiko boja proti trgovini z ljudmi, ki prav tako vključuje ozaveščanje in usposabljanje na tem pomembnem področju.

Organizatorji se veselijo predstaviti vsebine na tem ključnem usposabljanju, saj bo prispevalo k preprečevanju trgovine z ljudmi in zagotavljanju varnosti mednarodnih operacij in misij.