POTC delavnice za oblikovanje tečaja za sodelovanje z lokalno skupnostjo in prebivalstvom

 

V okviru POTC (Peace Operations Training Centre) so se v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije tekom leta izvajale aktivnosti namenjene oblikovanju novega tečaja Sodelovanje z lokalno skupnostjo in prebivalstvom, ki se bo od leta 2022 izvajal preko POTC. Na prvih dveh delavnicah za oblikovanje kurikuluma tečaja so sodelovali predstavniki obrambne politike, civilne obrambe, vojske, policije, mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarnih organizacij, strokovnjaki s področja projektnega vodenja in drugi.

Na prvi delavnici v mesecu marcu so se udeleženci seznanili s pomembnimi prispevki, ki jih civilni funkcionalni strokovnjaki prispevajo k splošnemu vojaškemu cilju operacije ter skozi obravnavo izvedenih projektov na lokalni (t. i. mikro) ravni preteklih in sedanjih NATO, EU in OZN mednarodnih operacij in misij (MOM) analizirali ter ovrednotili aktualnost, veljavnost in izvedljivost strategije sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Na drugi delavnici v mesecu juniju so pripravili dva medresorska in medsektorska pilotska projekta za lokalne skupnosti in prebivalstvo, ki se bosta v praksi izvajala v naslednjih letih na območju Bosne in Hercegovine. Oba projekta bosta poskušala zapolniti praznino, ki na območjih izvajanja MOM po pravilu nastopa pod ravnijo mestnih, regionalnih in centralnih oblasti. Celovit pristop, vzpostavljanje ter vzdrževanje mreže odnosov z lokalnimi skupnostmi in tamkajšnjimi prebivalci predstavljajo fokus tečaja Sodelovanje z lokalno skupnostjo in prebivalstvom.

V mesecu decembru bo potekala še zadnja, tretja delavnica tečaja, na kateri bodo udeleženci s pomočjo strokovnjakov iz NATA, OZN, EU in OVSE oblikovali tečaj na visoki kakovostni ravni, ki bo v prihodnosti opremil civilnofunkcionalne strokovnjake s pravnimi, strateškimi, doktrinarnimi in taktičnimi dokumentarnimi podlagami za delovanje (koordinacija in sodelovanje) na ravni lokalnih skupnosti ter prebivalstva na misijah (v okviru izvajanja različnih projektov in drugih oblik delovanja na lokalni ravni).