Sporočilo za javnost: Delovni obisk predstavnikov Srbije v Sloveniji na temo upravljanja patrulj uspešno izpeljan

V Srbiji si želijo, v okviru reform v procesu približevanja EU in s pomočjo Slovenje, izboljšati zmogljivosti upravljanja patrulj saj bi se lahko tako boljše odzivali na potrebe ljudi, učinkoviteje koordinirali delo policistov na terenu in jim zagotovili večjo varnost pri opravljanju policijskih nalog.

V ta namen je bil v času od 16. do 19. oktobra 2019 uspešno izpeljan študijski obisk predstavnikov vodstva MNZ Srbije v Sloveniji, ki so skozi simulacije praktičnih primerov lahko spoznavali kako deluje izvajanje patroliranja in upravljanje patrulj v Sloveniji kot članici EU ter kakšna IKT opreme se pri tem uporablja. Spoznavali so delovanje patrulj vseh policijskih pristojnosti, tako mejne, splošne kot tudi prometne policije, delo pa je potekalo na področju Novega mesta, Ljubljane in Kopra. Srbski delegaciji je uspešno delo ob njihovem prihodu v Slovenijo zaželel namestnik generalne direktorice Policije Republike Slovenije Jože Senica, izkušnje policijskih uprav  (PU) Ljubljana in Novo mesto pa sta predstavila tudi direktorja uprav Stanislav Vrečar in Janez Ogulin. V izvedbo pestrega programa je bilo pod vodstvom programske direktorice Andreje Dolničar Jeraj vključenih 28 predstavnikov slovenske policije, med njimi tudi Anton Štubljar, vodja oddelka za državno mejo in tujce, PU Novo mesto, Miha Ristič, vodja operaterjev, OKC PU Ljubljana, Primož Kadunc, vodja oddelka za cestni promet na PU Ljubljana, Robert Bajuk, vodja Operativno-komunikacijskega centra na PU Ljubljana, Bojan Bogovič, komandir Postaje mejne policije Obrežje, Zoran Obrez, komandir postaje prometne policije Ljubljana in Srečko Medic, komandir policijske postaje Brežice ter Ciril Mlakar, CVS Mobile in dr Tatjana Dragovič, vodja delavnic.

Gre za projekt razvojne pomoči Republike Slovenije, namenjene Republiki Srbiji, ki traja dve leti (2019-2019). Projekt se nadaljuje z aktivnostmi in sestankom 18.-19. novembra 2019  v Beogradu, usmerjenimi v razvoju in izdelavo IKT opreme, ki bo v pomoč pri upravljanju patrulj v Srbiji.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/ Policijo Republike Slovenije in podjetjem CVS Mobile, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost