Napredek Severne Makedonija na področju finančnih preiskav

V zasledovanju težnje za učinkovitim izvajanjem finančnih preiskav, potem ko je julija 2021 sprejeta Nacionalna strategija za finančne preiskave, so pristojni makedonski organi v procesu izdelave in medresorske uskladitve standardnih operativnih postopkov, ki bodo konkretneje opredeljevali potek, značilnosti in medsebojno sodelovanje v finančnih preiskavah organov, ki v Severni Makedoniji izvajajo finančne preiskave (Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava finančne policije, Carinska uprava in državno tožilstvo). Pri tem se v Severni Makedoniji v precejšnji meri opirajo predvsem na slovenske izkušnje in nasvete.

V času med 30.11. in 3.12.2021 so v okviru projekta mednardonega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, Pomoč v poglavju 24 – finančne preiskave, v Skopju potekale konzultacije na področju standardnih postopkov finančnih preiskav. Slovenski nasveti so 30.11.2021 najprej zagotovljeni medresorsko, na sestanku, ki je sklican na pobudo Ministrstva za notranje zadeve. V nadaljevanju so se konzultacije izvajale tête-à-têtes, na državnem tožilstvu, Finančni policiji, Carinski upravi in MNZ/Policiji. S konzultacijami se nadaljuje tudi v prihodnjem obdobju.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo Republike Slovenije in Finančno Upravo Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost