Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto:
PROJEKTNI VODJA III (1 delovno mesto) – M/Ž

Projektni vodja opravlja naslednje naloga: koordinacija projektov, pomoč pri pripravi projektov, samostojno oblikovanje gradiv, informacij, poročil in drugih gradiv, podpora pri izvajanju projektov ter druge naloge v skladu z navodili.


Trajanje zaposlitve: 1 leto s poskusno dobo treh mesecev z možnostjo podaljšanja zaposlitve. Delo bo izbrani kandidat opravljal na sedežu CEP, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • državljanstvo države članice Evropske unije,
 • najmanj visoka strokovna (prva stopnja) izobrazba družboslovne smeri,
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj,
 • poznavanje področja mednarodnih odnosov,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • tekoče ustno in pisno znanje slovenskega jezika (C1),
 • tekoče ustno in pisno znanje angleškega jezika (C1),
 • usposobljenost za delo z računalnikom (delo s urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov),
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje sodelovanja z vladnimi, nevladnimi in/ali EU strukturami.

 

Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v mednarodnih odnosih ali na področju mednarodnega miru in varnosti in kadidati, ki izkazujejo:

 • sposobnost postavljanja prioritet in samostojnega načrtovanja dela,
 • natančnost,
 • visok standard za kakovostno opravljeno delo,
 • sposobnost samostojnega komuniciranja in javnega nastopanja,
 • samoiniciativnost,
 • timsko naravnanost.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v okviru Centra za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah, ki deluje znotraj Centra za evropsko prihodnost. Delo na razpisanem delovnem mestu obsega vsebinsko in organizacijsko delo ter vključuje sledeče delovne zadolžitve:

 • pomoč pri koordiniranju, načrtovanju in izvedbi usposabljanj in drugih izobraževalnih formatov,
 • koordinacijo in sodelovanje z mednarodnimi partnerji,
 • komunikacijo in sodelovanje s slovenskimi in tujimi udeleženci aktivnosti,
 • komunikacijo in sodelovanje s slovenskimi in tujimi strokovnjaki,
 • pomoč pri pripravi poročil,
 • ostala dela in naloge po navodilih nadrejenega.

Prijava mora vključevati življenjepis, iz katerega mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje pogoje in motivacijsko pismo.

 

Kandidati naj pošljejo prijavo z ustreznimi dokazili v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis delovnega mesta Projektni vodja III « na naslov:

Ustanova–Center za evropsko prihodnost
Grajska cesta 1

1234 Mengeš

 

ali po elektronski pošti na naslov: nika.ceranic@cep.si z jasno oznako – »Prijava na razpis za delovno mesto Projektni vodja.«.

 

Rok za prijavo bo potekel 29. 1. 2024 ob 23:59 uri. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni elektronski naslov ali bodo najpozneje zadnji dan roka za prijavo poslane s priporočeno pošto, oziroma po elektronski pošti. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

Besedilo razpisa v obliki pdf lahko najdete tukaj.