Ukrep ROSE bo izvajalcem javnih storitev kmalu ponudil nova orodja za prejem eRačunov

Prvim aktivnostim na področju ozaveščanja in izobraževanja ključnih subjektov s področja prejemanja eRačunov v okviru ukrepa “Readiness Of Slovenian E-Invoicing” (ROSE) sledijo skorajšnji razvoj novega slovenskega standarda za eRačune ter platforme za izmenjavo eRačunov, poslanem v standardu, veljavnem v Evropski uniji.

Novi slovenski standard za eRačune bo pripravljen že dober mesec po objavi EN 16931 v Uradnem listu EU

Evropska komisija je 16. oktobra 2017 z izvedbenim sklepom objavila sklic na evropski standard EN 16931. Medtem ko je v Sloveniji trenutno v uporabi standard eSlog 1.6, bo ukrep ROSE standard nadgradil skladno z objavljenim evropskim standardom v nadgrajeno verzijo eSlog 2.0. Za ta namen v okviru ukrepa zaključujemo z izdelavo XML sheme novega standarda in pripravo mapirnih tabel med dvema slogoma (1.6 in 2.0), mapirnih tabel za eSlog 2.0 ter dveh obveznih sintaks evropskega standarda EN 16931. Ponudnikom programskih rešitev in storitev bo za integracijo novega standarda v pomoč tudi priročnik za eSlog 2.0 v slovenskem in angleškem jeziku. 

Platforma za izmenjavo eRačunov

Platforma, ki bo na voljo zavezancem za javno naročanje, ki niso proračunski uporabniki in doslej niso bili obvezani k prejemanju eRačuna, bo omogočala prejem in pošiljanje v eSLOG 2.0 in ostalih sintaksah, za katere bodo skozi aktivnosti vzpostavitve standarda eSLOG 2.0 pripravljena mapiranja. Omogočal bo vizualizacijo eRačuna, povezan pa bo z registrom prejemnikov eRačunov. Sistem bo odprt in bo omogočal integracijo v različne ERP sisteme, računovodske programe in druge programske rešitve.

Izobraževalne aktivnosti in promocija

Ker relativno nova evropska Direktiva 2014/55/EU prinaša nekatere nove obveznosti za evropske izvajalce javnih storitev, ukrep ROSE predvideva aktiven pristop k informiranju in izobraževanju subjektov, ki jih nova zakonodaja zadeva. Objavili smo najavo različnih izobraževalnih delavnic po Sloveniji, prvi dve se bosta odvili 24. novembra 2017 v Novem mestu in 29. novembra 2017 v Murski Soboti. Delavnice bodo namenjene seznanitvi z zahtevami Evropske direktive o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju ter tehničnimi rešitvami, ki bodo omogočile prejemanje eRačunov v EU standardih tudi v Sloveniji.

Zaradi izjemnega pomena dobre obveščenosti zainteresiranih javnosti je bila pred kratkim nadgrajena spletna stran ukrepa: www.roseslovenia.eu, na kateri so na voljo različne informacije o predvidenih novostih ter poteku ukrepa ROSE.

Prav o teh tematikah je razpravljal tudi današnji sestanek 5. usmerjevalnega odbora Ukrepa, ki ga s finančno podporo Evropske unije (programa Connecting Europe Facility) izvajajo Uprava Republike Slovenije za javna plačilaGospodarska zbornica SlovenijeZZI d.o.o.Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost.