Drugi terenski obisk v podporo sistemu upravljanja patrulj v Srbiji

 

Projekt »Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj«, ki ga z mednarodno razvojno pomočjo Slovenija izvaja v Srbiji, se nadaljuje z nadgradnjo sistema za upravljanje patrulj in širitvijo njegovih uporabnikov. V sklopu naslednjih načrtovanih aktivnosti je med 11. in 17. 4. 2022, predvidena izvedba terenskega obiska v Srbiji. Terenski obisk bo priložnost za oceno tehničnih zmogljivosti in uspešnosti uporabe sistema za upravljanje patrulj, brezhibnosti njenega delovanja in neposredno svetovanje na področju organizacijskih enot, ki se sistemu upravljanja patrulj pridružujejo na novo.

Projekt od začetka izvajanja že kaže pozitivne učinke upravljanja patrulj v odzivnosti policije na potrebe ljudi in potrjuje ozaveščenost koristi takega upravljanja na širšem področju v Srbiji.

 


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


 

Druga terenska poseta u znak podrške sistemu upravljanja patrolama u Srbiji

 

Projekat »Jačanje kapaciteta upravljanje patrolama«, koji u okviru međunarodne razvojne saradnje Slovenija sprovodi u Srbiji, nastavlja se nadogradnjom sistema za upravljanje patrolama i proširenjem njegovih korisnika. U sklopu sledećih planiranih aktivnosti u period u od 11. do 17. aprila 2022. godine predviđena je terenska poseta Srbiji. Poseta na terenu biće prilika za ocenu tehničkih kapaciteta i uspešnosti korišćenja sistema za upravljanje patrolama, besprekornosti njegovog rada i direktne konsultacije na teritoriji organizacionih jedinica koje se sistemu upravljanja patrolama pridružuju nanovo.

Projekat od početka realizacije već pokazuje pozitivne efekte upravljanja patrolama u reagovanju policije na potrebe ljudi i potvrđuje svest o prednostima takvog upravljanja na širem području u Srbiji.

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu