Srbska policija širi sistem učinkovitejšega upravljanja patrulj s slovensko razvojno pomočjo

Srbska policija je s slovensko razvojno pomočjo razvila sistem za učinkovitejše upravljanje patrulj, ki ga je uvedla in ga že uspešno uporablja na področju šestih policijskih uprav: Sremska Mitrovica, Vranje, Bor, Pirot, Požarevac in Zaječar, sedaj pa ga želi razširiti še na druge.

V ta namen bodo od 27. junija do 1. julija 2022 v Srbiji potekale interaktivne delavnice za predstavnike organizacijskih enot s področja policijskih uprav Užice, Šabac, Novi Pazar in Pančevo, ki se bodo sistemu priključile naslednje. Na delavnicah se bodo seznanili z delovanjem sistema in izmenjali izkušnje s srbskimi in slovenskimi kolegi, ki ga že uporabljajo in dobro poznajo.

Srbska policija s spremembami, ki jih vnaša v svoje delovanje, želi izboljšati odziv policijskih patrulj na potrebe ljudi, koordinacijo dela policije na terenu, zaščito policistov pri opravljanju policijskih nalog in zagotavljati varovanje reda in miru tudi v povezavi z migracijami. Na tej poti se trudi uvajati spremembe v skladu z merili in standardi EU, pri čemer pa se zanaša tudi na kontinuirano pomoč in podporo R. Slovenije. 

 


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


 

Srpska policija uz slovenačku razvojnu pomoć proširuje sistem efikasnijeg upravljanja patrolama

Srpska policija je uz slovenačku razvojnu pomoć razvila sistem za efikasnije upravljanje patrolama koji je uvela i već uspešno koristi na području šest policijskih uprava: Sremska Mitrovica, Vranje, Bor, Pirot, Požarevac in Zaječar, a seda želi da ga proširi i na druge.

U Srbiji će u tu svrhu od 27. juna do 1. jula 2022. godine biti održane interaktivne radionice za predstavnike organizacionih jedinica sa područja policijskih uprava Užice, Šabac, Novi Pazar i Pančevo, koje se sistemu priključuju sledeće. Na radionicama će se upoznati sa radom sistema i razmeniti iskustva sa srpskim i slovenačkim kolegama koji ga već koriste i dobro poznaju.  

Uvodeći izmene u svoj rad srpska policija želi da unapredi reagovanje policijskih patrola na potrebe ljudi, koordinaciju rada policije na terenu, zaštitu policijskih službenika kod obavljanja policijskih zadataka i obezbediti zaštitu javnog reda i mira takođe u kontekstu migracija. Na tom putu nastoji da izmene uvodi u skladu sa kriterijumima i standardima EU, pri čemu se oslanja takođe na kontinuiranu pomoć i podršku Republike Slovenije.

 

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu