Srbski policisti za učinkovitejše upravljanje patrulj na študijski obisk v Slovenijo

 

Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj v Srbiji je primer zglednega mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije s Srbijo, ki poteka že več let. V procesu približevanja EU in izvajanja reform tudi na področju delovanja policije, Srbija s slovensko pomočjo že beleži napredek v bolj koordiniranem delu policistov na terenu, kar omogoča njihovo učinkovitejše odzivanje na potrebe ljudi in jim istočasno zagotavlja tudi večjo varnost pri opravljanju nalog.

 

Po nedavno uspešno izpeljanem nudenju slovenske strokovne pomoči v okviru terenskega obiska v Srbiji, se sodelovanje nadaljuje s študijskim obiskom skupine vodilnih predstavnikov organizacijskih enot srbskih policijskih uprav v Sloveniji. Študijski obisk bo potekal od 16. do 22. maja 2022 in bo srbskim kolegom omogočil, da se seznanijo z delovanjem patrulj vseh policijskih pristojnosti in izmenjajo izkušnje s slovenskimi kolegi na območju policijskih uprav Novega mesta, Ljubljane, Kopra in avtocestne policije.

 


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


 

Srpski policijski službenici za efikasnije upravljanje patrolama u studijsku posetu Sloveniji

 

Jačanje kapaciteta upravljanje patrolama u Srbiji je primer uzorne međunarodne razvojne saradnje Slovenije sa Srbijom, koja traje već nekoliko godina. U procesu približavanja EU i sprovođenja reformi, takođe u oblasti rada policije, Srbija, uz pomoć Slovenije, već beleži napredak u koordinisanijem radu službenika policije na terenu, što im omogućava da efikasnije odgovaraju na potrebe ljudi, a istovremeno obezbeđuje i veću sigurnost tokom obavljanja njihovih zadataka.

 

Nakon nedavno uspešno realizovanog nuđenja slovenačke stručne pomoći u okviru terenske posete Srbiji, saradnja se nastavlja studijskom posetom vodećih predstavnika organizacionih jedinica srpskih policijskih uprava Sloveniji. Studijska poseta će se održati od 16. do 22. maja 2022. godine i omogućiće srpskim kolegama da se upoznaju sa radom patrola svih policijskih nadležnosti i razmene iskustva sa slovenačkim kolegama na teritoriji policijskih uprava Novo mesto, Ljubljana, Kopar i policije za autoputeve.  

 

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu