Srbska policija vztrajno za ciljem izboljšanja učinkovitosti svojega delovanja

 

Srbija ob pomoči Slovenije v okviru projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja nadaljuje s krepitvijo zmogljivosti za boljše upravljanje patrulj mejne, splošne in prometne policije. Po uspešni vzpostavitvi sistema upravljanja patrulj v pilotnih organizacijskih enotah in dobrih izkušnjah pri povečanju učinkovitosti v delovanju in odzivanju na potrebe državljanov, njihovi zaščiti in varnosti, se projekt nadaljuje z nadgradnjo zmogljivosti IKT tehnologije in sistema, ki bo podpiral upravljanje vseh organizacijskih enot MNZ Srbije, ki patrolirajo oziroma opravljajo terensko delo.

V sklopu omenjenih aktivnosti je v nadaljevanju predvidena delavnica v Beogradu za predstavnike Območnih policijskih uprav (PPU) in Regionalnih centrov mejnih policijskih uprav (RC UGP): Bor, Pirot, Požarevac, Sremska Mitrovica, Vranje, Zaječar ter predstavnike Sektorja za analitiko, telekomunikacijske in informacijske tehnologije (SATIT).

 


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


 

Srpska policija istrajno radi na unapređenju efikasnosti svog rada  

 

Srbija uz pomoć Slovenije u okviru projekta međunarodne razvojne saradnje nastavlja sa jačanjem kapaciteta za bolje upravljanje patrolama granične, opšte i saobraćajne policije. Nakon uspešnog uspostavljanja sistema upravljanja patrolama u pilotnim organizacionim jedinicama i dobrog iskustva u povećanju efikasnosti u radu kao i reagovanju na potrebe građana, njihovoj zaštiti i bezbednosti, projekat se nastavlja unapređivanjem kapaciteta IKT tehnologije i sistema, koji će podržati upravljanje svim organizacionim jedinicama MUP-a Srbije, koje patroliraju ili sprovode rad na terenu. 

U sklopu pomenutih aktivnosti planirano je da se u nastavku u Beogradu održi radionica za predstavnike Područnih policijskih uprava (PPU) i Regionalnih centara Uprava graničnih policija (RC UGP): Bor, Pirot, Požarevac, Sremska Mitrovica, Vranje, Zaječar, te predstavnike Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije (SATIT).

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu