Slovenija je s prejemom eRačuna v EU standardu naredila odločilen korak

Ukrep »Readiness of Slovenian E-Invoicing« – ROSE se je zaključil s konferenco »eRačuni –  pomemben dejavnik digitalizacije poslovanja«, ki se je danes odvila v Portorožu. Celoletno delovanje, ki ga je finančno podprla Evropska unija preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), so predstavili partnerji ukrepa Uprava Republike Slovenije za javna plačilaGospodarska zbornica SlovenijeZZI d.o.o.Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost.

Ključni rezultat ukrepa – priprava Slovenije na prejem eRačuna v EU standardu – zagotavlja skladnost z Evropsko direktivo o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju 2014/55/EU, obenem pa prinaša nove možnosti ePoslovanja, izboljšuje povezljivost Slovenije na enotnem digitalnem trgu EU ter odpravlja tržne in trgovinske ovire, ki so nastale kot posledica različnih nacionalnih pravil in tehničnih standardov.

Na konferenci, ki se je udeležilo preko 100 predstavnikov javne uprave, gospodarstva, civilne družbe in drugih deležnikov, ki so neposredno povezani s sistemi elektronskih računov, so bile predstavljene rešitve, ki poenostavljajo elektronsko poslovanje na območju Evropske unije.

Zbrane je v uvodu pozdravil predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije Igor Zorko. Jorgo Bertalanič z Uprave RS za javna plačila je predstavil nacionalni forum za eRačune, Dušan Zupančič z Gospodarske zbornice Slovenije pa je orisal obstoječe stanje eRačunov v Sloveniji. Med rešitvami, ki jih ponuja ukrep, je Alan Ružič z ZZI d.o.o. predstavil posodobljeni standard eSLOG 2.0, dr. Rok Bojanc z ZZI d.o.o. nacionalni register prejemnikov eRačunov, Darinka Arh Pilih z Uprave RS za javna plačila pa rešitev eVozlišče, ki omogoča prejem eRačunov ter pokazali, kako novi pristopi in orodja izboljšujejo poslovna in digitalno konkurenčnost Slovenije. Sabina Carli s Centra za evropsko prihodnost, koordinatorske izvajalske organizacije, se je ozrla v prihodnost in predstavila potencial pridobljenih izkušenj in razvitih rešitev za države Zahodnega Balkana.

Med gostujočimi predavatelji je bila Andreja Kajtaz, predstavnica Finančne agencije FINA, ki je predstavila uvajanje eRačunov v sosednji Hrvaški. Uporabljivost rešitev s področij vhodnih in izhodnih računov ter oskrbovalne verige je ključna za uporabnike v praksi – poslovno-uporabniško izkušnjo so predstavili predstavniki Luke Koper, Famm Co ter Kemofarmacije.

V zaključni okrogli mizi so poglede na razvoj ePoslovanja v Sloveniji soočili mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica Uprave RS za javna plačila, Dušan Zupančič, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici Slovenije, Aleksander Bastl, predsednik sekcije ponudnikov poslovnih programov na Združenju za informatiko in telekomunikacije, Tomaž Okorn, član upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov, ter Darja Murkovič Žigart, direktorica Sektorja za informatiko s Pošte Slovenije.