In the period 5 to 7 December 2016 a workshop took place in Macedonia in which Slovenia was exchanging experiences with Macedonian law enforcement authorities in the area of strengthening inter-institutional cooperation for fight against corruption. The project is implemented in cooperation with the Ministry of Interior and Police of the Republic of Slovenia as well as the State Prosecution Office for prosecution of organised crime and corruption.

The work in the workshop was taking place as discussions and analysis of concrete cases, which provided possibility for Macedonian and Slovenian side to examine what differences in inter-institutional cooperation in fight against corruption exist in legislation, implementation of legislation, approaches and organisation and which experiences, would be beneficial to use for higher level of cooperation. Participants agreed joint training of state authorities is the best way of promoting cooperative fight against corruption and that this workshop, which dedicated special attention to the question of cooperation in investigation of corruption, was especially good opportunity to make some concrete steps in strengthening this kind of cooperation.

The project is part of the programme activities funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia with funds for international development cooperation.


Izmenjava izkušenj Slovenije in Makedonije o medinstitucionalnem sodelovanju pri pmrss znak manjsireiskovanju korupcije

V Makedoniji je od 5. – 7. decembra 2016 potekala delavnica, v okviru katere je Slovenija izmenjevala izkušnje z makedonskimi organi odkrivanja in pregona na temo krepitve medinstitucionalnega sodelovanje v boju proti korupciji. Pri izvedbi projekta je sodelovalo Ministrstvo za notranje zadeve, Policija in Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Delo je potekalo skozi razpravo in analizo konkretnih primerov, s pomočjo katerih sta makedonska in slovenska stran ugotavljale, kakšne razlike glede medinstitucionalnega sodelovanja v boju proti korupciji obstajajo v zakonodaji, izvajanju zakonodaje, pristopih in organizaciji in katere izkušnje velja uporabiti, da bi sodelovanje pri preiskovanju korupcije bilo uspešnejše. Udeleženci so se strinjali, da za krepitev medinstitucionalnega sodelovanja ni boljšega načina kot so skupna usposabljanja državnih organov, ki sodelujejo v boju proti korupciji in da je bila delavnica, ki je namenila posebno pozornost vprašanjem sodelovanja, še posebej dobra priložnost, da se naredi kakšen konkreten korak za izboljšave tega sodelovanja.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.