Sporočilo za javnost: Krepitev transparentnosti volilnih organov, izmenjava dobrih praks in izkušenj med Slovenijo in Albanijo 2019-20

V okviru mednarodnega razvojnega projekta »Krepitev transparentnosti volilnih organov-Izmenjava izkušenj med Slovenijo in Albanijo 2019-20« je bila 30. junija 2019 na dan lokalnih volitev izvedena aktivnost monitoringa vključitve dobrih praks v izvedbo lokalnih volitev v Albaniji.

Strokovnjaki CEP so v sodelovanju z lokalnimi partnerji na podlagi priporočil, ki so bile oblikovana v okviru marčevske delavnice opazovali izvedbo opazovanja volitev domačih akreditiranih opazovalcev in albanskih nevladnih organizacij vključenih v ta projekt, ter izvedli intervjuje z predstavniki NVO, ki so vključene v projekt.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

 

 

Strengthening the Transparency of Electoral Bodies, Exchange of Experiences Between Albania and Slovenia 2019-20