Uspešna izvedba pilotnega usposabljanja o zaščiti kulturne dediščine

 

Med 15. in 17. septembrom je prek spleta potekalo testno usposabljanje o zaščiti kulturne dediščine na misijah in operacijah EU. Usposabljanje je bilo namenjeno najširšemu krogu udeležencev, ki bodo v bližnji prihodnosti napoteni na mednarodne misije in operacije EU v tretjih državah. Po pilotni izvedbi bodo ocenjene in ovrednotene vse vsebine in sodelujoči strokovnjaki, na podlagi zaključkov pa bosta vsebina in struktura usposabljanja standardizirana in stalno na voljo udeležencem iz držav članic EU.

Varovanje kulturne dediščine je vse višje na dnevnem redu mednarodnih organizacij kot tudi organov Evropske unije. Svet EU je junija sprejel zaključke, ki zaščito in varovanje kulturne dediščine umeščajo tudi med zunanjepolitične prioritete Evropske službe za zunanje delovanje. Center za evropsko prihodnost je na podlagi sodelovanja z evropskimi partnerji in predhodne analize potreb, ki so jo za to področje pripravili v oddelku za zaščito kulturne dediščine italijanskih karabinjerov, zasnoval novo usposabljanje in ga pilotno izvedel v preteklih dneh. Na usposabljanju so udeleženke in udeleženci spoznali različne pojavne oblike kulturne dediščine ter raznolike dejavnike, ki kulturno dediščino ogrožajo. Seznanili so se z mednarodnim pravnim okvirjem, ki omogoča varovanje na kriznih območjih, spoznali osnovne pristope ter orodja za delo na terenu in konkretne izkušnje civilnih in vojaških predstavnikov na misijah in operacijah EU, ki so zadolženi za zaščito in varovanje kulturne dediščine.

Usposabljanje je trajalo tri dni, potekalo pa je v angleškem jeziku. Udeležili so se ga predstavniki in predstavnice desetih evropskih držav: Avstrije, Italije, Španije, Portugalske, Nemčije, Cipra, Belgije, Romunije, Nizozemske in Slovenije. Poznavanje teme usposabljanja je bilo med udeleženci zelo različno, nekateri so se z obravnavano temo srečali prvič, nekateri pa varovanje kulturne dediščine že poznajo in so se usposabljanja udeležili, da bi znanje poglobili. Udeleženci so bili aktivni, tudi spletni format usposabljanja po letu in pol pandemije udeležencem ni več predstavljal težav.

Na podlagi ocen sodelujočih govorcev, ocen udeležencev ter lastne evalvacije je jasno, da je bilo pilotno usposabljanje uspešno, udeleženci so pohvalili izkušenost predavateljev  ter konkretne informacije s terena, zato bodo sledeča usposabljanja zelo podobna prvemu.