Podpora Slovenije Ministrstvu za notranje zadeve Republike Srbije pri pretoku informacij na področju ilegalnih migracij

V izboljšave usmerjena razprava glede pretoka informacij na področju ilegalnih migracij je opravljena v okviru delavnice na visokem nivoju, ki je uspešno izvedena od 19. do 21. junija 2018 na Zlatarju, v Srbiji. Delavnica je realizirana v  okviru izvedbe programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ) Republike Srbijo, v zvezi s pomočjo pri približevanju EU.

Z roko v roki s slovenskimi kolegi, vodjo EUROPOL-ovega Centra proti tihotapljenju migrantov Robertom Črepinkom, strokovnjakom za proces izmenjave znanja dr. Tatjano Dragovič in vodjo delavnice in tega programa Andrejo Dolničar Jeraj, so predstavniki različnih organizacijskih enot MNZ Srbija, ki so sodelovali v terenskem obisku aprilu 2018, skozi različne primere analizirali pretok informacij, operativno sodelovanje v različnih situacijah, povezanih z ilegalnimi migracijami ter primerjali pristop in izkušnje srbskih policijskih enot s pristopi, uporabljenimi v EU in izkušnjami Slovenije ter poiskala dosegljive izboljšave na tem področju. Cilj je doseči optimizacijo sistema izmenjave informacij z učinkovitejšo izrabo obstoječih kapacitet in posledično, boljši odziv v situacijah, povezanih z ilegalnimi migracijami.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/Policijo Republike Slovenije, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.