Tretja POTC delavnica za oblikovanje tečaja Sodelovanje z lokalno skupnostjo in prebivalstvom

 

V okviru Centra za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah (POTC) se je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije danes, 9. decembra 2021, uspešno izvedla hibridna tretja delavnica za oblikovanje tečaja Sodelovanje z lokalno skupnostjo in prebivalstvom za bodoče udeležence mednarodnih misij in operacij. Na delavnici so sodelovali predstavniki obrambne politike, civilne obrambe, vojske, policije, mednarodnih in humanitarnih organizacij ter drugi.

Namen delavnice je bil spoznati pristop in prispevek mednarodnih organizacij k celovitemu pristopu pri delovanju na območjih mednarodnih operacij in misij s poudarkom na delovanju na ravni lokalnih skupnosti in prebivalstva. V izvedenih predstavitvah so strokovnjaki iz NATO, OZN, EU in OVSE predstavili pravne, strateške, doktrinarne in taktične dokumentarne podlage za delovanje (koordinacija in sodelovanje) na ravni lokalnih skupnosti in prebivalstva na misijah v okviru izvajanja različnih projektov in drugih oblik delovanja na lokalni ravni. Pri tem so izpostavili pomen vzpostavitve zaupanja z lokalnimi deležniki, potrpežljivosti, učenja na napakah, identificiranja relevantnih akterjev, delujočih na istem območju, ter opozorili na izziv doseganja prebivalstva na odročnih krajih, omejenega delovanja v stanju nevarnih varnostnih situacijah in v okviru mandata misij.

POTC bo na podlagi deljenih izkušenj in znanj vseh sodelujočih iz vseh treh delavnic Sodelovanje z lokalno skupnostjo in prebivalstvom, izvedenih v letu 2021, oblikoval tečaj na visoki kakovostni ravni za učinkovito sodelovanje med bodočimi udeleženci mednarodnih misij in operacij z lokalnimi skupnostmi in prebivalstvom držav gostiteljic ter ga pilotno izvedel v letu 2022.