Zaključile so se delavnice na temo vodenja evropskih projektov v Bosni in Hercegovini

 

Ekipa Centra za izobraževanje in usposabljanje v mirovnih operacijah in misijah (POTC) je uspešno izvedela še drugi del delavnic na temo vodenja evropskih projektov. Delavnice so trajale 4 dni, udeležeilo pa se jih je 19 lokalnih predstavnikov iz 6 občin v okolici Prijedora. Na koncu delavnic so tudi vsi udeleženci pridobili certifikate o participaciji. Lokalni predstavniki so sedaj opremljeni z novimi znanji o:

  • prijava in tehnike načrtovanja projektov;
  • izvajanje projektov;
  • vodenje projektnih financ;
  • čezmejno in transnacionalno povezovanje.

Zastavljen cilj – dvig usposobljenosti lokalnih predstavnikov pri pripravi projektnih predlogov za EU sredstva (ključno za nadaljnjo evropsko integracijo BiH) – je bil tako uspešno dosežen s pomočjo Ministrstvo za obrambo RS/Slovenian Ministry of Defence in Ministrstvo za zunanje zadeve RS / Slovenian Ministry of Foreign Affairs.