Delavnice za vključitev novih policijskih uprav v sistem upravljanja patrulj v Srbiji

 

V Srbiji bodo od 26. do 29. septembra 2022 potekale druge delavnice letos, namenjene širitvi sistema za upravljanje patrulj na nove policijske uprave. Novi sistem v organizacijske enote srbske policije vnaša lažje in učinkovitejše delo, povečuje varnost njenih uslužbencev na terenu in omogoča njihovo hitrejšo odzivnost pri izvajanju nalog.  

Srbska policija je sistem za upravljanje patrulj do sedaj uvedl že v 10 od 27 policijskih uprav, sedaj pa ga bo razširila še na dodatne štiri: PU Kragujevac, PU Leskovac, PU Smederevo in PU Jagodina.

Pri razvoju in uvajanju sistema upravljanja patrulj v Srbiji, ki sledi tudi zahtevam standardov v EU, srbska policija sodeluje s slovensko, ki ji nudi pomoč in podporo preko mednarodne razvojne pomoči.

Slovenski policisti bodo sodelovali tudi na tokratnih delavnicah. Skupaj s srbskimi kolegi, ki že uporabljajo sistem za upravljanje patrulj, bodo z bodočimi uporabniki delili izkušnje  z uporabo sistema in jim predstavili njegove prednosti ter koristi. Pomagali jim bodo pri seznanjanju s sistemom in nudili pomoč v praktičnem delu, ko se bodo usposabljali za njegovo uporabo.

 

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


Radionice za uključenje novih policijskih uprava u sistem upravljanja patrolama u Srbiji

 

U Srbiji će od 26. do 29. septembra 2022. godine biti održane druge ovogodišnje radionice, namenjene proširenju sistema za upravljanje patrolama na nove policijske uprave. Novi sistem uvodi lakši i efikasniji rad u organizacione jedinice policije Srbije, povećava bezbednost njenih zaposlenih na terenu i omogućava njihovo brže reagovanje u obavljanju zadataka.

Srpska policija je sistem za upravljanje patrolama do sada uvela u 10 od 27 policijskih uprava, a sada će ga proširiti na dodatne četiri: PU Kragujevac, PU Leskovac, PU Smederevo in PU Jagodina.

U razvoju i uvođenju sistema upravljana patrolama u Srbiji, koji prati i zahteve evropskih standarda, srpska policija sarađuje sa slovenačkom, koja joj pomaže i pruža podršku kroz međunarodnu razvojnu pomoć.

Slovenački policajci učestvovaće i na predstojećim radionicama. Zajedno sa srpskim kolegama, koji sistem upravljanja patrolama već koriste, podeliće svoje iskustvo sa budućim korisnicima i predstaviti im prednosti i koristi sistema upravljanja patrolama. Pomoćiće im da se upoznaju sa sistemom i pružiti pomoć u praktičnom delu radionica tokom obuke za njegovo korišćenje.  

 

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu