Makedonija s podporo Slovenije o korakih k povečanju odvzemov premoženjske koristi, pridobljene s kriminalnimi dejanji in premoženja nepojasnjenega izvora

Delavnica in predstavitev, ki je v Skopju v Makedoniji potekala med 4. in 5. oktobrom 2018, je iskala predloge, kako razvijati finančne preiskave in postopke odvzema premoženja, ki izhaja iz kriminalnih dejanj, kot tudi lastnine nelegalnega izvora.

Med predlogi, ki sta jih skupaj pripravili slovenska in makedonska stran in za katere Makedonija pričakuje nadaljnjo razvojno pomoč Slovenije, so:

  • nadaljevanje razvoja zmogljivosti za ugotavljanje razlike med obsegom premoženja in dejanskih prihodkov storilca kaznivega dejanja ter njegovo porabo sredstev za osebno potrošnjo;
  • se seznaniti s prakso in sistemskimi rešitvami za uvedbo vzporedne finančne preiskave in preiskave kaznivih dejanj;
  • pomoč pri načrtovanju in beleženju indikatorjev rezultatov kot so denimo število sproženih finančnih preiskav, načrtovanju sredstev in ostalih virov za doseganje načrtovanih rezultatov;
  • krepitev zmogljivosti za seznanjanje zaposlenih v organih preiskovanja in pregona ter maksimiranju njihovega prispevka k strateškim ciljem;
  • ter analiza in učenje na primerih, vključno z analizo slovenske sodne prakse, ki bo pomagala pri učinkovitem delu tožilcev in se odrazila v odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem in odvzemu nepojasnjenega premoženja. ,

Sodelujoči so definirali potrebo po povečanju ozaveščenosti in podpori pobudam za uvedbo finančne preiskave in implementaciji zakonodaje, ki makedonskim organom kazenskega pregona omogoča pobude za sprožitev postopke odvzema. Poudarili so tudi pomen medsektorskega sodelovanja.

Dejstvo, da so se predstavniki skoraj vseh institucij v Republiki Makedoniji, ki so vpletene v finančne preiskave in ki lahko prispevajo k finančnim preiskavam, odzvali s svojo udeležbo, daje jasen pozitiven znak za nadaljni razvoj področja.

Skupno sporočilo notranjega ministrstva, vrhovnega državnega tožilstva, uprave finančne policije, davčne uprave, carinske uprave, centralnega registra, zavoda za zdravstveno zavarovanje, agencije za civilno letalstvo ter klirinško depotne družbe je bilo, da želijo nadaljevati delo s Slovenijo v smeri razvoja makedonskega sistema finančnih preiskav in odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kriminalom in premoženja nepojasnjenega izvora, saj se »kriminal ne izplača in ne sme izplačati«.

Dvoletni projekt (2017 – 2018) je del programskih aktivnosti, ki jih Center za evropsko prihodnost izvaja v sodelovanju s Specializiranim državnim tožilstvom ter Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije, in ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru uradnega razvojnega sodelovanja.