Uradni začetek sodelovanja med občinama Zavodske in Domžale v projektu »Pomoč pri obnovi Ukrajine«

S prvim spletnim sestankom se je uradno pričelo sodelovanje med občinama Zavodske in Domžale v okviru razvojnega projekta Republike Slovenije »Pomoč pri obnovi Ukrajine«, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z ‘U-LEAD with Europe’.

Danes, 30. avgusta, je CEP izvedel prvi delovni sestanek na ravni župana in županje ukrajinske občine Zavodske in občine Domžale, s katerim se je uradno pričelo njuno sodelovanje pri projektu »Pomoč pri obnovi Ukrajine«. V naslednjih 18 mesecih bo realiziran program mentorstva v Sloveniji, ki bo okrepil kapacitete občine Zavodske na področju pokonfliktne obnove in modernizacije ter doprinesel tudi k drugim ciljem dolgoročnega mednarodnega sodelovanja. Ciljni prenos znanj in izkušenj tekom projekta usmerjajo konkretne potrebe občine Zavodske, ki se v tem času sooča s težkimi izzivi tako pri nudenju storitev, na katere se v tem kriznem času najbolj zanašajo njeni prebivalci, kakor tudi z izzivi na področju lokalnega razvoja in modernizacije.

Tritedenski mentorski obisk v Domžalah bo potekal v mesecu oktobru 2023 in bo prenesel koristne izkušnje in znanja na področju vzpostavljanja sistema učinkovite civilne zaščite ter odzivanja na naravne in druge nesreče, ki sta po izjavi sekretarke mestnega sveta Zavodske prioritetni temi. Pristojne slovenske državne institucije bodo mentorirancem prenesle ključna znanja in izkušnje s področja načrtovanja in upravljanja na državni (medsektorski) ravni ter vloge lokalne ravni. Prispevala bo tudi Civilna zaščita Občine Domžale, gasilska društva in druge lokalne organizacije, ki bodo mentorirancem prikazale tudi praktične vidike njihovega dela, vključno z nedavnimi izkušnjami odzivanja na uničujoče poplave. Občina Zavodske bo ob podpori slovenskih strokovnjakov pripravila načrte oz. strateške dokumente, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu načrtovanju in pridobivanju finančnih sredstev na relevantnih področjih.

Ozadje

Center za evropsko prihodnost (CEP) tekom 2023–2024 implementira projekt »Pomoč pri obnovi Ukrajine«, financiran s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS. Projekt poteka v sodelovanju z  ‘U-LEAD with Europe’, ki ga v Ukrajini implementira Nemško združenje za mednarodno sodelovanje – GIZ. Projekt bo omogočil doprinos petih slovenskih občin (Domžale, Hrastnik, Idrija, Kočevje in Murska Sobota) v vlogi mentoric partnerskim občinam Bucha, Drohobych, Zavodske, Tiachiv in Vilnohirsk.

Občine mentorice bodo ciljnim občinam (‘hromadam’) v Ukrajini priskočile na pomoč pri soočanju s tistimi izzivi zgodnje obnove in modernizacije, ki jih bo v tovrstnem sodelovanju lažje premostiti, in pomagale okrepiti njihove kapacitete. Tako bo program mentorstva za ključne predstavnike omenjenih ciljnih občin, ki bodo v tem času gostovali v občinah mentoricah v Republiki Sloveniji, vseboval prenos znanj, izkušenj in dobrih praks, vključno s tistimi, ki so povezane s tehničnimi zahtevami procesa ukrajinskega približevanja EU. Ciljne občine bodo s pomočjo podpore projekta do konca leta 2024 izoblikovale tudi strateška orodja za načrtovanje obnove in modernizacije, načrtovanje resursov in pridobivanje finančnih sredstev, prilagojene potrebam posamezne občine.

Ključen prispevek Slovenije bo pozitivno vplival na življenje ljudi v ukrajinskih skupnostih in njihovih regij s tem, ko bo na trajnosten način in z ustrezno umeščenostjo med ostale potekajoče ukrepe zgodnjega okrevanja v Ukrajini pripomogel h krepitvi lokalnih kapacitet, na katere se v tem kriznem času najbolj zanašajo njeni prebivalci. Medtem ko je sodelovanje med nekaterimi slovenskimi in ukrajinskimi občinami že vzpostavljeno, bo projekt omogočil nove priložnosti za partnerstva in nadaljnje sodelovanje med Slovenijo in Ukrajino – tako pri pokonfliktni obnovi kakor tudi pri izpolnjevanju zahtev na njeni poti do članstva v EU.

Center za evropsko prihodnost (CEP) je slovenska vladna ustanova, ki deluje od leta 2006. CEP je uradni izvajalec Razvojne pomoči in je preteklih letih že prispeval k programu »U-LEAD with Europe« preko aktivnosti, namenjenim krepitvi institucionalnih kapacitet lokalne samouprave v Ukrajini.

 

»U-LEAD with Europe« (Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme) je partnerski program med Ukrajino in EU ter držav članic-donatoric Danske, Estonije, Nemčije, Poljske, Slovenije in Švedske. Prispeva k izgradnji transparentnega večnivojskega upravljanja, odzivnega na potrebe prebivalcev Ukrajine; podpira občinske oblasti pri okrevanju in obnovi ter vzpostavlja mednarodna partnerstva med evropskimi in ukrajinskimi občinami. Izvaja ga Nemško združenje za mednarodno sodelovanje – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Republika Slovenija v programu sodeluje od julija 2020.