Do rezultatov slovenskega razvojnega sodelovanja z Republiko Srbijo z razvojem inovativnih IKT tehnologij

Končnejšo podobo v teh dneh dobiva inovativna IKT tehnologija za upravljanje patrulj v Republiki Srbiji, ki je plod slovenskih izkušenj in znanja, hkrati pa tudi aktivnega sodelovanja MUP Srbije v njenem razvoju. Z aktivnostmi in obiskom MUP Srbije 23.-25.9.2020 se uspešno bližamo zaključku razvoja modernih informacijskih rešitev, ki bodo pomagale izboljšati odziv policijskih patrulj na potrebe ljudi, koordinacijo dela policije na terenu, tudi pri odzivu na migracije, in zaščito policistov pri opravljanju policijskih nalog. Gre za prispevek k cilju trajnostnega razvoja; razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove, ki ga je Slovenija uvrstila med prioritete pri izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja.


Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/ Policijo Republike Slovenije in podjetjem CVS Mobile, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. 

 

 

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost