SPOROČILO ZA JAVNOST: SLOVENIJA NADALJUJE RAZVOJNO POMOČ REPUBLIKI SEVERNI MAKEDONIJI NA PODROČJU FINANČNIH PREISKAV

S svečanim podpisom skupnih smernic za finančne preiskave 7. junija 2019 v Sloveniji, na Centru za evropsko prihodnost, je uspešno zaključen delovni obisk visoke delegacije Republike Severne Makedonije. Skupne smernice so rezultat vtisov, ki so jih predstavniki Republike Severne Makedonije strnili po demonstraciji delovanja slovenskega sistema finančnih preiskav, ki je potekalo od 4. do 7. junija 2019. Sestava delegacije je bila na najvišjem nivoju, vključeni so bili predstojniki vseh institucij Republike Severne Makedonije, ki so pomembni za finančne preiskave: generalni državi tožilec Ljubomir Joveski, vodja državnega tožilstva za organiziran kriminal Vilma Ruskovska, generalni direktor Carinske uprave Gjoko Tanasoski, generalna direktorica Uprave za javne prihodke Sanja Lukarevska, direktor Uprave finančne policije Arafat Muaremi, direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Blažo Trendafilov, ob sodelovanju predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve in Centralnega registra. Delovni obisk je del razvojne pomoči Republike Slovenije v zvezi s poglavjem 24 v okviru procesa pristopanja k EU, v delu finančnih preiskav.

Delovni obisk se je pričel 4. Junija 2019, s spoznavanjem vloge slovenskega regionalnega nivoja in delovanja  finančnih preiskav Okrožnega državnega tožilstva Koper, Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper in Finančnega urada Koper. V Kopru sta makedonsko delegacijo, poleg slovenskih nacionalnih predstavnikov, sprejele vodja ODT Barbara Milič Rožman in vodja oddelka za ekonomski kriminal Alenka Drolc.

6. junija se je spoznavanje slovenskega sistema finančnega preiskovanja nadaljevalo v Ljubljani, kjer je makedonsko delegacijo na Ministrstvu za pravosodje sprejel vrhovni državni tožilec Republike Slovenije Drago Šketa in skupaj z vodjo Specializiranega državnega tožilstva Harijem Furlanom in predstavniki slovenskega vrhovnega in specializiranega državnega tožilstva predstavil njihovo vlogo in delovanje ter nekaj pomembnih izkušenj, ki so lahko uporabne tudi za makedonski sistem delovanja. Demonstracija delovanja slovenskega sistema finančnega preiskovanja se je nadaljevala s spoznavanjem sodelovanja Finančne uprave Republike Slovenije pri finančnih preiskavah in vloge Uprave za preprečevanje pranja denarja ter Agencije za javnopravne evidence in storitve. Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve/Policije so prikazali način strateškega in operativnega načrtovanja integriranih in finančnih preiskav in demonstrirali nekatere značilnosti sistema, ki so nujni za učinkovito delovanje preiskovalcev. Programska direktorica Andreja Dolničar Jeraj je ob zaključku poudarila pomen celostnega pristopa pri delovanju sistema finančnih preiskav in dobrega sodelovanja vseh institucij za doseganje rezultatov.

Gre za dvoletni projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (2019-2020), katerega aktivnosti bodo v nadaljevanju potekale v Republiki Severni Makedoniji. Projekt financira Republika Slovenije iz sredstev programa Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije pri Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, izvaja pa se v sodelovanju s prej navedenimi slovenskimi organi.