Zaključen drugi študijski obisk med Ukrajino in Slovenijo v občini Hrastnik

S sklepnim dogodkom in predstavitvijo osnutkov dveh projektov in načrtom podpisa sporazuma o pobratenju med Hrastnikom in Drohobičem v letu 2024 se je uspešno zaključil drugi mentorski obisk pod okriljem projekta „Pokonfliktna obnova v Ukrajini“.

Z današnjim dogodkom se zaključujejo mentorski obisk, ki je osredotočil na krepitev zmogljivosti Drohobiča pri pisanju in vodenju projektov, močan poudarek pa sta obe občini namenili izmenjavi dobrih praks na področju reševanja stanovanjske problematike, ravnanja z odpadki in razvoju turizma. Župan Občine Hrastnik, g. Marko Funkl je v uvodnem nagovoru potrdil pripravljenost Hrastnika za sodelovanje z Drohobičem in izrazil namen obeh občin, da v letu 2024 podpišeta sporazum o pobratenju, ter pohvalil napredek mentorirancev v dveh tednih.

Dvotedenskega mentorstva v Hrastniku sta se, pod mentorstvom mentorja občine Hrastnik, g. Davida Kranjca, udeležila g. Yurii Yatskiv, vodja projektov iz Institute City Drohobych in ga. Olha Bunda, predstavnica sektorja za turizem občine Drohobych.

V prvem tednu sta se mentoriranca, s pomočjo zunanjega strokovnjaka g. Klemna Srne, osredotočila na pripravo ocene potreb, sledile so delavnice osnov projektnega vodenja, pisanja projektov in iskanja financiranja projektov. V sklopu omenjenih delavnic sta mentoriranca začela pripravljati okvir dveh projektov, osredotočenih na reševanje stanovanjske problematike in razvoj turizma, ki ju želijo izvesti v Drohobychu. Teme drugega tedna so bile osredotočene na stanovanjsko problematiko, razvoj sistema ravnanja z odpadki in razvoj turizma.

Stanovanjska problematika je bila ena ključnih tem razprav, saj spada Drohobič med več ukrajinskih občin v Zahodni Ukrajini, ki se sooča z velikim številom notranje razseljenih oseb – več kot 16 000 ljudi je od začetka spopadov zatočišče poiskalo v Drohobychu, ki ima 77 000 prebivalcev. Poseben poudarek je bil namenjen tudi že vzpostavljenemu sodelovanju med Hrastnikom in Drohobičem na področju zdravstvene rehabilitacije, ki je bil obogaten z obiskom Zdravstvenega doma Hrastnik in pogovori o nadaljevanju sodelovanja. Pomen stanovanjske tematike za notranje razseljene osebe so na delovnem srečanju obravnavali mentoriranci, hrastniški župan g. Marko Funkl in ga. Tea Primon iz Oddelka za razvoj, premoženjsko-pravne zadeve občine Hrastnik, skupaj z g. Primožem Siterjem, predstavnikom Ministrstva solidarno prihodnost Republike Slovenije, ki je predstavil stanovanjsko situacijo v Sloveniji in trenutne aktivnosti Slovenije na tem področju. Na srečanju sta sodelovala tudi g. Rok Ramšak in ga. Maša Hawlina, predstavnika organizacije Zadrugator, ki sta predstavila modele stanovanjskih zadrug, s poudarkom na financiranju in zakonodajnem vidiku ter predstavitami dobrih evropskih praks in primerov, ki bi bili primernu za Ukrajino.

Občina Hrastnik je za mentoriranca pripravila bogat obstranski program, z obiski TIC Hrastnik in TIC Ljubljana, predstavitvami dela Europe Direct Zasavje ter Predstavništva EK v Sloveniji, pripravila pa je tudi predstavitev poslovnega sodelovanja občine s predstavitvami Regionalnega tehnološkega centra Zasavje in podjetij steklarne Hrastnik, 3D Prototip in Dewesoft.

Za izredno zanimivo se je izkazala tudi tema vzpostavitve učinkovitega in transparentnega sistema ravnanja z odpadki na lokalni ravni in upoštevanja EU predpisov o ravnanju z odpadki, ki so jih predstavili predavatelji g. Igor Petek direktor komunalnega podjetja Publikus, g. Matej Kuhar, direktor komunale Hrastnik in g. Enes Raković, direktor Centra za ravnanje z odpadki Ceroz Zasavje.

Mentoriranca sta iz Drohobiča prispela opremljena z idejami za možne izboljšave v lokalnem okolju, ki so v prvem tednu postale osnutki projektov, v drugem tednu pa je sledila nadgradnja osnutkov v močne projektne koncepte s pomočjo strokovne sodelavke CEP, ge. Jelke Klemenc. Pri pripravi omenjenih konceptov je z vidika ocenjevalca projektov svoje znanje delil strokovnjak, g. Gorazd Jenko, ki je z mentorirancema delil spoznanja o zagotavljanju trajnosti projektov, predstavljanju projektov in projektnih idej donatorjem ter pasteh pisanja projektov.

Mentorstvo se je zaključilo z internim pogovorom med CEP, zunanjim strokovnjakom g. Srno, mentorjem g. Kranjcem in mentoriranci, sledila pa je javna predstavitev mentorstva in projektnih načrtov, ki so bili pripravljein v sklopu mentorstva. Projektni koncepti bodo nadgrajeni v času projekta do konca leta 2024. Zaključnemu dogodku se je pridružila predstavnica Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ga. Nataša Kos, pooblaščena ministrica, ki je pohvalila uspešne aktivnosti mentorstva in ponovno potrdila podporo Slovenije Ukrajini, podporo aktivnostim projekta pa je izrazila tudi predstavnica Veleposlaništva Ukrajine v Sloveniji, ga. Natalia Markevych Pritsa, namestnica vodje misije, ki je pozdravila predlog župana Hrastnika o nameri podpisa sporazuma o pobratenju med Hrastnikom in Drohobičem.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]