Predstavniki slovenskega javnega sektorja in gospodarstvo v okviru ukrepa programa EU – »Connecting Europe Facility«  z roko v roki pri pripravi kompatibilnega sistema za prejem eRačunov v EN 16931 in eSlog 2.0 standardu

Slovenski zavezanci za javno naročanje so pred pridobitvijo takih vozlišč za izmenjavo eRačunov, ki bosta omogočali prejem eRačunov tudi v evropskem standardu, k čemur zavezuje novo sprejeta Direktiva 2014/55/EU o eRačunih.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je sredi priprav tehnične rešitve v obliki nadgrajene enotne vstopne in izstopne točke za zavezance za javno naročanje, ki so proračunski uporabniki.  Po usmeritvah, zbranih pri Gospodarski zbornici Slovenije, je podjetje ZZI d.o.o. razvilo tudi popolnoma novo vozlišče za izmenjavo, za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki. Obe rešitvi bosta kompatibilni in bosta sledili enakemu konceptu, kar bo omogočalo vzpostavitev enotnega sistema, ki bo upošteval tudi sisteme ERP ponudnikov, ki servisirajo tako zavezance, ki so proračunski uporabniki kot tudi tiste, ki niso. Obe rešitvi bosta UN/CEFACT CII in UBL 2.1 sintakso eRačuna prevajali v nov slovenski standard eSlog 2.0, ki je skladen z evropskim standardom EN 16931. Omogočali bosta tudi vizualizacijo eRačuna v eSlogu 2.0. V prehodnem obdobju bo tehnična rešitev izvajala konverzije med eSlog 2.0 in eSlog 1.6 eRačunom, kar bo uporabnikom omogočilo enostavnejši in bolj tekoč prehod v novosti.

Informiranje deležnikov je med ključnimi aktivnostmi ukrepa

Da bi bila implementacija direktive na slovenskem trgu uspešna, je pomembna vključenost in dobra informiranost širokega nabora deležnikov, zato so izvajalci ukrepa ROSE že novembra začeli z izvajanjem delavnic in predavanj širom Slovenije. Usposabljanja se bodo nadaljevala januarja 2018, več o poteku in aktivnostih pa najdete na spletni strani www.roseslovenia.eu.

Razvoj rešitev je dne 21. decembra 2017 spremljal tudi posvet 7. usmerjevalnega odbora Ukrepa, ki ga s finančno podporo Evropske unije (programa »Connecting Europe Facility«) izvajajo Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Center za evropsko prihodnost.