Črna gora sodeluje s Slovenijo v krepitvi zmogljivosti Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore

Takoj po njegovem podpisu se Program mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018 do 2019 že izvaja prav na področju, ki je za Črno goro življenjskega pomena.

V času od 27. do 29. novembra 2018 je v Črni gori potekalo usposabljanje pripadnikov Avio-helikopterske enote Ministrstva za notranje zadeve Črne gore, v okviru katerega smo izmenjali črnogorske in slovenske izkušnje o najpomembnejših vidikih varnega helikopterskega letenja v visokogorju. Vzporedno z usposabljanjem so stekle tudi aktivnosti v zvezi z izdelavo predloga razvoja Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore.

S ciljem zagotavljanja neposredne uporabnosti so delavnice bile zastavljene zelo praktično in so obsegale tudi taktične vaje v zraku s helikopterjem AB412. Pred vsako vajo v zraku je bil izveden interaktiven brifing na tleh, po izvedeni vaji v zraku pa je sledila analiza, v okviru katere so udeleženci dobili povratno informacijo o izvedeni vaji in ali bi karkoli pri letenju v visokogorju lahko še izboljšali ter na kakšen način. Obravnavali smo tudi horizontalne vsebine kot je občutljivost na dimezijo spola in ranljivih skupin.

Nabor javnih storitev helikopterskih enot Ministrstva za notranje zadeve je raznovrsten in pomemben za zagotavljanje varnosti, zdravja in zaščite človeških življenj v državi. Za izvajanje policijskih operacij, operacij zaščite in reševanja, helikopterske nujne medicinske pomoči in drugih operacij, ki so v javnem interesu, v skladu s standardi EU, pa je potrebno razviti trenutne zmogljivosti enote. Aktivnosti, izvedene v letu 2018, predstavljajo začetek dolgoročnejšega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije s Črno goro, namenjenega razvoju zmogljivosti Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije/Policijo Republike Slovenije, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube