Uspešni trenerji so se vrnili v Drač, da bi zasnovali evropske in mednarodne projekte

Projekt “Trening trenerjev – od slušateljev do uspešnih trenerjev”, ki je del razvojnega projekta Centra za evropsko prihodnost “Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov” se je v Draču v Albaniji odvil med 3. in 6. decembrom 2018. Sledi seriji usposabljanj, ki smo jih v Albaniji izvedli v preteklih letih in je namenjen prenosu pridobljenih znanj in izkušenj.

Na odprtju usposabljanja so udeležence pozdravili generalni sekretar CEP Andrej Vrčon, direktorica BCCD Elvana Zhezha ter namestnica veleposlanice s slovenskega veleposlaništva v Albaniji Milena Radenković. Preko 20 udeležencev je prvi dan spoznavalo trenerske tehnike, lastnostni dobrega treninga, upravljanje treningov glede na potrebe udeležencev, Kolbov cikel izkustvenega učenja. Raziskovali so tudi učinkovito komuniciranje ter lastnosti dobrega javnega nastopa.

Drugi dan je bil fokusiran na izvedbo pridobljenih znanj v praksi in je udeležencem omogočal snovanje in izdelavo lastnih projektnih idej, ki bi bile primerne za prijavo na evropske in druge mednarodne razpise, prav tako pa so snovali treninge, s katerimi bi usposabljali druge strokovnjake za pripravo projektov. Tretji dan so trenerji nastope udeležencev posneli in tako razvili tehnike za predstavitev učinkovite povratne informacije. Četrti dan pa se je usposabljanje zaključilo z evalvacijo, načrtovanjem za prihodnost ter nagovorom in podelitvijo certifikatov s slovensko veleposlanico v Albaniji veleposlanico Stančič.

Projekt se osredotoča na prenos dobrih praks iz Slovenije na področju strateškega programskega načrtovanja na nacionalnem nivoju in implementacije projektov na lokalni ravni. Utemljen je na številnih delavnicah preko katerih slovenski strokovnjaki nudijo usposabljanje s področja projektnega vodenja predstavnikom albanske vlade in občin, regionalnih razvojnih agenxij in predstavnikom nevladnih organizacij.

Projekt smo izvedli v sodelovanju z BCCD – Balkan Center for Cooperation and Development.

Trening je organiziran v okviru projekta Centra za evropsko prihodnost »Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov«, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Photo Gallery:

Train the Trainer: From Listener to Successful Trainer