Uspešno zaključena tretja delavnica v okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’

V okviru projekta „Pomoč BiH na poti v EU“ se je 6. novembra 2020 uspešno zaključila tretja delavnica, ki je izvedel Center za evropsko prihodnost (CEP) v sodelovanju z Direkcijo za evropske integracije Bosne in Hercegovine (DEI).

Zaradi pandemije koronavirusa je delavnica na temo kibernetske varnosti med 5. in 6. novembrom 2020 potekala virtualno. Dogodek sta otvorili Nj. Eksc. gospa Zorica Bukinac, veleposlanica Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, in ga. Maja Rimac Bjelobrk, pomočnica direktorja z Oddelka za komuniciranje in usposabljanje na področju evropskih integracij, Direkcije za evropske integracije Bosne in Hercegovine, ki sta poudarili pomen krepitve zmogljivosti javnih uslužbencev, ki delajo na področju evropskih integracij. Vključitev BiH v procese evropske integracije je ena od prednostnih nalog, določenih v osnovnih smernicah zunanje politike BiH.

Usposabljanje se je osredotočilo na poglavje 10 acquis communautaira – Informacijska družba in mediji. To je bila ena izmed tematik, ki jih je Direkcija za evropske integracije Bosne in Hercegovine izpostavila kot prednostna področja v obdobju 2019 in 2020. Slovenski strokovnjaki iz nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost (SI-CERT) so delili slovenske izkušnje in dobre prakse s področja kibernetske varnosti. G. Gorazd Božič je izpostavil pomen hitrega odziva na kibernetske incidente, zgodovino CERT/CSIRT, mednarodno sodelovanje (TF-CSIRT, Trusted Introducer, FIRST) in pa pristop EU (Direktiva NIS, Zakon o kibernetski varnosti, vloga ENISA, CSIRT mreža in skupina za sodelovanje NIS). Predstavil je kakšne so potrebe po tehničnih in človeških virih pri vzpostavljanju CSIRT z nacionalnimi/vladnimi vlogami, razvoju tehničnih veščin, pomenu izobraževanj in drugih virov, vajah in stopnjah zrelosti CSIRT. Pokazal je študije primerov in scenarijev z primeri “kuharskih knjig” za različne kategorije incidentov in taksonomijo. Gospa Jasmina Mešić je spregovorila o pomenu učinkovite komunikacije in ozaveščanja. Izpostavila je slovensko študijo primera, kako načrtovati in izvajati javne kampanje na teme, povezane s kibernetsko varnostjo.

Projekt je del programskih dejavnosti CEP, ki jih podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

 

 

Third workshop of "Supporting BiH on its way to the EU” project