IMG 9084 Easy Resize.jpgOn Wednesday, March 22, CEP organized a workshop for young entrepreneurs from Bosnia and Herzegovina (BiH). The event was organized in the entrepreneurial center Networks Sarajevo in order to promote our project that enables 20 youngsters to attend PODIM Conference. It is the leading regional start-up conference, where 800 people of various backgrounds convene – big corporations, start-ups, investors and others.

 Over 100 people, interested into entrepreneurship, development of entrepreneurial ideas and PODIM Conference, attended the event, where Urban Lapajne, PODIM, presented the agenda of the conference, the speakers and the PODIM Challenge, entrepreneurial challenge where the participants from Bosnia and Herzegovina get a chance to be selected for participation free of charge in the framework of Slovenian development cooperation. Nina Čepon, CEP, presented our organization, the initial project idea, financial support of Slovenia and the 3-day package for the selected participants, to whom CEP will cover the transportation, accommodation in Slovenia and additional trip to Ljubljana. The trip, organized by CEP, aims to present Slovenian start-up environment. The participants get a chance to see the accelerator and a co-working hub, which is always the highlight of the trip for young entrepreneurs.

IMG 9089 Easy Resize.com 1

Three Bosnian start-ups presented their work at the workshop in Sarajevo. Two of them already took part in the program and were therefore able to present their inspiring story, advantages of the participants, possibilities for cooperation and other perks that PODIM Conference offers. The most successful among them, Koola start-up, described how their team change their initial idea in a matter of a few hours after their discussions with potential investors. They tested the idea next day immediately in their one-on-one meetings with their investors. Start-ups Coffee Time from Mostar and AntColony presented their stories as well.

The concluding part was devoted to the presentations of seven Bosnian start-ups that got the chance to get a direct feedback from the participants and experts present at the event – how to improve the presentation, how to better present the idea and how to attract the attention of potential investors. Young entrepreneurs presented: a platform for selection of the faculty in BiH (izaberifax.ba), platform for promotion, explanation and order of the solar cells (Solart), technologia solution for cars tracking and communication with the car repairs services (Koola), innovative UV protection for the toilet bolws (LooSeat), portal for excellent web developers (BlablaDev), platform for services and products exchange among businesses (BizBook) and system for the HR support in the selection processes (HRocket).

Similar workshop will be organized next week, on Wednesday, 29 March, in the entrepreneurial hub Innovation Centre Kosovo in Prishtina, Kosovo.

The project is part of our program activities, financed by the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia in the framework of Slovenia’s development cooperation.


Mladi podjetniki iz BiH predstavili svoje start-up ideje

 MRSS znak manjsiV sredo, 22. marca, se je v Sarajevu v podjetniškem centru Networks Sarajevo odvila delavnica za mlade podjetnike iz Bosne in Hercegovine (BiH), katere namen je promocija projekta preko katerega Center za evropsko prihodnost pomaga 20 mladim, da se udeležijo konference PODIM. Gre za vodilno regionalno konferenco za start-upe, kjer se sreča okoli 800 ljudi iz različnih okolij – velike korporacije, start-upi, investitorji in ostali zainteresirani.

Zbralo se je več kot 100 mladih, ki jih zanima podjetništvo, razvijanje podjetniških idej in konferenca PODIM. Urban Lapajne iz PODIMa je predstavil program konference, predvidene govorce ter Podim Challenge, podjetniški izziv, preko katerega se lahko mladi s pomočjo mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije (MRSS) brezplačno udeležijo konference. Nina Čepon iz CEPa je predstavila CEP, izvor projektne ideje ter način financiranja ter obrazložila, da bo 20 udeležencem organiziran tudi prevoz iz BiH, namestitev v Sloveniji ter dodaten dan v Ljubljani, kjer bo predstavljeno celovito slovensko start-up podporno okolje. Udeleženci bodo obiskali pospeševalnik in sodelovalni (co-working) prostor, kar je mladim vedno še posebej zanimivo. Sledila je razprava s tremi bosanskimi start-upi, od katerih sta dva že bila na konferenci PODIM in sta tako predstavila prednosti, način sodelovanja in možnosti, ki jih PODIM nudi. Najbolj uspešen izmed njih je start-up Koola, ki je predstavil, kako je na PODIMu preko razgovorov s potencialnimi investitorji preko noči spremenil in prilagodil svojo idejo ter jo takoj naslednji dan testiral v novem krogu ena na ena sestankov z investitorji. Svoje izkušnje sta predstavila še start-upa Coffee time iz Mostarja in AntColony.

V zadnjem delu je sedem start-upov predstavilo svoje ideje in poslušalo komentarje udeležencev in strokovnjakov – kako izboljšati svojo predstavitev, bolje predstaviti svojo idejo in pridobiti pozornost primernih investitorjev. Podjetniške ideje, ki so se predstavile so: platforma za izbiro primerne fakultete v BiH (izaberifax.ba), platforma za promocijo, obrazložitev in naročilo solarnih celic (Solart), tehnološka rešitev za sledenje avtomobilom in komunikacija vseh podatkov serviserju (Koola), inovativna UV zaščita za straniščno školjko (LooSeat), portal odličnih spletnih razvijalcev (BlablaDev), platforma za izmenjavo storitev in blaga med podjetji (BizBook) ter sistem za podporo kadrovskim službam za izboljšanje svojih odločitev pri izbiri primernih kandidatov (HRocket).

Podobno delavnico bo CEP izvedel prihodnji teden, v sredo, 29. marca, v podjetniškem centru Innovation Centre Kosovo, v Prištini na Kosovu.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.