Oprijemljivi rezultati mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije s Srbijo

Srbija je ob podpori Slovenije in razvoju inovativne IKT tehnologije ter izvedbi ostalih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja med obema državama v preteklih dveh letih, uspešno okrepila sistem upravljanja patrulj, ki bo prispeval tudi k doseganju standardov, potrebnih za vstop v EU. Kljub inovativnosti rešitev gre za enostaven, uporabnikom prijazen sistem za uporabo, ki policistom ne povzroča novih obveznosti, povečuje pa učinkovitost dela, odzivnost in koordinacijo.

Ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 je v Srbiji med 27. in 31.oktobrom 2020 potekala zaključna testna delavnica in svetovanje za uporabo opreme in znanja, ki bo omogočala boljše upravljanje patrulj in povečala učinkovitost dela dežurnih služb in operativnih centrov. Izmenjavi znanja in izkušenj je sledila svečana primopredaja opreme in razprava o novih spoznanjih, pri kateri so sodelovali tudi predstavniki vodstva obeh policij, slovenske in srbske.

V oteževalnih okoliščinah, povzročenih zaradi pandemije Covid-19, gre zasluge za nadpovprečno ocenjen uspeh pripisati tesnem medsebojnemu sodelovanju. Tak nivo sodelovanja je mogoč le na podlagi vzpostavljenih partnerskih odnosov, ki temeljijo na zaupanju in podobnem razumevanju profesionalnih naporov, tako slovenske kot srbske policije, biti čim boljši servis državljanom pri zagotavljanju notranje varnosti in preprečevanju ter pregonu kriminala.

V prvi fazi je v nov sistem upravljanja patrulj, ob koordinaciji Komandno-operativnega centra MNZ Srbije, vključena Uprava mejne policije s 3 organizacijskimi enotami: Operativnim centrom UMP, postajo mejne policije Batrovci in postajo mejne policije Rujan; Policijska uprava Vranje, z dvemi organizacijskimi enotami: policijsko izpostavo Vranje in prometno policijsko izpostavo Vranje in policijska uprava Sremska Mitrovica, prav tako z dvemi organizacijskimi enotami, policijsko izpostavo Sremska Mitrovica in prometno policijsko izpostavo Sremska Mitrovica. Predstavniki MNZ Srbije so izrazili interes, da se v prihodnjem obdobju mednarodnega razvojnega sodelovanja in ob pomoči Slovenije v sistem upravljanja patrulj vključi tudi vse ostale organizacijske enote MNZ Srbije.

Doseženi rezultati bodo pomagali izboljšati odziv policijskih patrulj na potrebe ljudi, koordinacijo dela policije na terenu, tudi pri odzivu na migracije, in zaščito policistov pri opravljanju policijskih nalog. Gre za prispevek k cilju trajnostnega razvoja; razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove, ki ga je Slovenija uvrstila med prioritete pri izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja.


Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/ Policijo Republike Slovenije in podjetjem CVS Mobile, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. 

 

 

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost