Črna gora s pomočjo Slovenije nadaljuje krepiti zmogljivosti in vlogo helikopterskih operacij MNZ pri izvajanju javnih storitev

V juniju se po uvrstitvi Črne gore na seznam epidemiološko varnih držav  nadaljuje razvojna pomoč Črni gori pri razvoju vloge Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore v izvajanju ključnih javnih storitev skozi ustaljene načine izvajanja aktivnosti.

Od 18.-19. junija 2020 bodo v Črni gori potekale delavnica in sestanki za vzpostavitev medresorskega dialoga, potrebnega za oblikovanje strateških odločitev in dolgoročnega načrta, s pomočjo katerih bo Črna gora sisteme javnih storitev, ki se izvajajo s helikopterskimi operacijami, uskladila s standardi EU.

 

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zdravje in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost