Slovenska razvojna pomoč za izgradnjo črnogorskega sistema javnih storitev, ki se zagotavljajo z helikopterskimi operacijami Ministrstva za notranje zadeve

Črna gora z razvojno pomočjo Slovenije izgrajuje sistem helikopterskih policijskih operacij in helikopterske nujne medicinske pomoči ter krepi vlogo Avio-helikopterske enote  Ministrstva za notranje zadeve Črne gore v delovanju tega sistema.

Črnogorski medresorski delovni skupini pri vzpostavljanju strokovnega medresorskega dialoga pomagajo strokovnjaki Letalske policijske enote in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Medresorska delovna skupina je med 11. in 12. marcem 2020 v Podgorici razpravljala o slovenskih izkušnjah pri načrtovanju korakov razvoja črnogorskega sistema. Posvetovala se je glede priprave strateškega dokumenta, ki bo vodilo razvoja novega sistema javnih storitev in se bodo izvajale z helikopterskimi operacijami Ministrstva za notranje zadeve – sistema, ki je izjemno pomemben za varnost, zdravje in življenja prebivalcev in obiskovalcev Črne gore. Njegov pomen in pomen krepitve učinkovitosti javne uprave je poudaril tudi veleposlanik Republike Slovenije v Črni gori Gregor Presker, ki je skupaj s programsko direktorico Andrejo Dolničar Jeraj odprl delovno srečanje. Slovenski predstavniki so 13. marca 2020 opravili tudi delovni sestanek o načrtovanju helikopterskih policijskih operacij na Upravi policije Črne gore.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zdravje in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost